Vsi mi, ki smo skrbi lastniki, nam tako vedenje nikakor ni dopustno.
Se pa vsako leto, kljub nenehnim opozorilom dogajajo situacije v katerih so pri zaprti v vročih avtomobilih.

Strnila bom nekaj podrobnosti viri so iz spleta. Dodam vir zaradi avtorskih pravic.

Kaj lahko storimo, če sami opazimo psa, ki je zaprt v pregretem avtomobilu?

V primeru, ko posameznik v pregretem avtomobilu opazi otroka – bi skoraj vsak, brez premisleka, razbil šipo in otroku rešil življenje. Življenje je seveda na prvem mestu. Po slovenskem zakonu pa je žival še vedno obravnavana kot “predmet”, zato se v tem primeru, iz vidika zakona, zadeve nekoliko zapletejo. Prihaja namreč do križanja dveh pravic: pravice do lastnine živali in pravice do lastnine nad vozilom. A kot že omenjeno, ljubitelji živali postavljamo pravico do kateregakoli življenja na prvo mesto, zato bomo storili vse, da bomo rešili tudi življenje psa ali katere druge živali!

Če torej naletite na psa, ki je v zelo toplem ali vročem dnevu zaprt v avtomobilu, preverite v kakšnem stanju je žival. Ozrite se naokoli in poskušajte najti lastnika avtomobila in skrbnika psa. Preverite, ali je vozilo morda odklenjeno. Po uradnem protokolu, ki na žalost v praksi vse prepogosto ne deluje (o konkretnih primerih smo pisali tudi na tem portalu), sta prva naslova Policija na številki 113 in Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo. Medtem, ko čakate na policijo in veterinarskega inšpektorja, povprašajte v okolici, ali je lastnik vozila kje v bližini. Če ste v bližini trgovskega centra, prosite zaposlene, da po ozvočenju preverijo, ali je lastnik živali slučajno v notranjosti trgovine.

Posnamite in fotografirajte dogajanje. To vam bo v nadaljevanju služilo za dokazovanje storitve kaznivega dejanja. Beležite čas in temperaturo zraka na lokaciji. Slednje boste potrebovali, v koliko boste morali pojasnjevati, zakaj je bil ukrep razbitja šipe nujno potreben.

Ko na kraj prispejo policisti, najprej skušajo čimprej izslediti skrbnika psa in le če pri tem niso uspešni, smejo zaradi preprečitve pogina živali v vozilo vstopiti tudi z uporabo sile, pravi protokol.

A kaj v primeru, ko bi čakanje na policiste in inšpektorja bilo lahko usodno za žival?

Kot očividec lahko sami nasilno odprete vozilo izključno v primeru ogroženega življenja, kjer štejejo sekunde. V kolikor skrajna sila v nadaljevanju ne bo ugotovljena, boste kot posameznik lahko odgovorni za storitev kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Kot ljubitelji živali bi mnogi, ki ne toleriramo trpljenja živali, seveda brez oklevanja takoj razbili šipo. S tem pa nase prevzamemo odgovornost, da nas bo lastnik vozila (in nevestni skrbnik psa) kasneje terjal za kritje stroškov popravila avtomobila. 

Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve sta izdali nekaj koristnih informacij, v katerih navajata, da lahko posameznik v skrajnem primeru, kadar je očitno, da je žival v neposredni življenjski nevarnosti (npr. neodzivnost, nezavest, težko dihanje) in bi strokovna pomoč prišla prepozno, razbijejo steklo na vratih vozila in žival rešijo pred smrtjo oziroma poginom. V skladu s kazenskopravnim institutom skrajne sile, ki ga je v konkretnem primeru potrebno razlagati v širšem pomenu, smejo to storiti, če je zlo, ki je grozilo (ogrožanje zdravja ali življenja), večje od povzročenega zla (materialne škode – razbitega stekla). Konkretno to pomeni, da je takšno dejanje upravičeno, če je tveganje za ogrožanje zdravja ali celo življenja živali v razgretem zaklenjenem vozilu preveliko, saj ima zdravje oziroma življenje živali prednost pred materialno škodo, so povedali na Ministrstvu za notranje zadeve.

Ob tem ponovno svetujemo, da posameznik v nujnem primeru dogodek dokumentira (fotografira ali posname), v kolikor bi prišlo kasneje do kakšnega zapleta pri dokazovanju nujnosti primera. Prav tako je priporočljivo, da se zabeleži čas in temperaturo zraka na lokaciji, kjer se nahaja pes v pregretem avtomobilu in seveda ostale elemente, ki bi kasneje služili ob morebitnem pojasnjevanju, zakaj je bil tak ukrep nujno potreben.

VIR: https://www.pesmojprijatelj.si/clanek/vrocina2018

Dejansko smo zelo omejeni, čas teče, pes v zaprtem avtomobilu pa je iz minute v minuto bolj ogrožen.

Kot vedno so nepridipravi bolje zaščiteni kot mi, ki želimo dobro.


Klic na 113 nam dejansko pride še najhitreje prav, zato ne omahujte in pokličite takoj.

Pasji pozdrav Aja in Anja